Prin utilizarea şi vizitarea site-ului irinabaragoi.ro („Site”) vizitatorii sunt de acord cu termenele şi condiţiile aplicabile. Dacă nu ești de acord cu acestea, te rog să nu utilizezi şi să nu vizitezi Site-ul.

Administratoul Site-ului are dreptul de a modifica în orice moment termenele şi condiţiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor. Dupa publicarea pe Site a termenelor şi condiţiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, este recomandat să revezi periodic prezenta secţiune.

Vizitatorii sunt unicii responsabili pentru comentariile postate pe site-ul inprimulrand.ro şi pentru consecinţele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal. Administratorul Site-ului nu are niciun fel de responsabilitate pentru conţinutul şi comentariile postate de utilizatori.

Postarea comentariilor implică garanţia din partea comentatorilor că sunt titularii tuturor drepturilor de autor asupra conţinutului. Prin postarea comentariilor pe Site fiecare dintre utilizatorii Site-ului întelege şi acceptă că este singurul responsabil şi va despăgubi Site-ul, administratorii acestuia sau terţii pentru orice prejudiciu ce decurge din acţiunile sale.

Administratorul Site-ului va înlătura orice conţinut sau comentariu cu privire la care au fost notificaţi că încalcă drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Administratorul Site-ului îşi rezervă dreptul de a înlătura orice conţinut sau comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

În cazul în care există concursuri la care vizitatorii pot participa, pentru ca înscrierea lor să fie validă, aceștia trebuie să respecte condițiile regulamentului prezentat pe pagina de concurs. Regulamentul poate fi alcătuit de către Administratorul Site-ului sau preluat de la terți / partenerii care oferă premiile. Va fi considerată invalidă orice înscriere care nu corespunde cu una sau mai multe condiții ale regulamentului de participare.

ultima actualizare: aprilie 2019